Nerida Lubbe onder die Kollig

Posted Leave a commentPosted in Kollig

Ek is vroeg in 1976 op 31 Januarie in die Noord-Kaap se Karoo dorp….Prieska gebore. Die tweede van drie kinders. My ouers het my Nerida Smit gedoop. My Laerskool loopbaan het in Copperton begin en my laaste eksamens geskryf by Wessel Maree. Na skool het ek in Bloemfontein gaan studeer in die rigting Interne Ouditkunde […]